YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(-1; 2; 4), B(-1;1;4), C(0;0;4). Tìm số đo của góc  \(\widehat{ABC}\).

  • A. 1350
  • B. 600
  • C.  450
  • D.  1200

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\overrightarrow {BA} = \left( {0;1;0} \right),\overrightarrow {BC} = \left( {1; - 1;0} \right)\)

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  \cos \widehat {ABC} = \cos \left( {\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {BC} } \right)\\
   = \frac{{\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC} }}{{\left| {\overrightarrow {BA} } \right|.\left| {\overrightarrow {BC} } \right|}} =  - \frac{1}{{\sqrt 2 }}
  \end{array}\\
  { \Rightarrow \widehat {ABC} = {{135}^0}.}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF