ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(-1; 2; 4), B(-1;1;4), C(0;0;4). Tìm số đo của góc  \(\widehat{ABC}\).

  • A. 1350
  • B. 600
  • C.  450
  • D.  1200

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\overrightarrow {BA} = \left( {0;1;0} \right),\overrightarrow {BC} = \left( {1; - 1;0} \right)\)

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  \cos \widehat {ABC} = \cos \left( {\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {BC} } \right)\\
   = \frac{{\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC} }}{{\left| {\overrightarrow {BA} } \right|.\left| {\overrightarrow {BC} } \right|}} =  - \frac{1}{{\sqrt 2 }}
  \end{array}\\
  { \Rightarrow \widehat {ABC} = {{135}^0}.}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2684

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON