YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu \((S):{x^2} + {y^2} + {z^2} - 2x + 4y - 4z - m = 0\) có bán kính R = 5. Tìm giá trị của m.

  • A. m = -4
  • B. m = -16
  • C.  m = 16
  • D. m = -4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} R = \sqrt {{1^2} + {{( - 2)}^2} + {2^2} + m} = 5\\ \Rightarrow m = 16. \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON