YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm \(A\left( { - 1;3;1} \right),B\left( {1;4;2} \right)\). Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm I. Tìm \(k\) biết \(\overrightarrow {IB} = k.\overrightarrow {IA} .\)

  • A. \(k=-2\)
  • B.  \(k=2\)
  • C.  \(k=-\frac{1}{2}\)
  • D. \(k=\frac{1}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi \(I\left( {a;b;0} \right) \in \left( {Oxy} \right)\), ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \overrightarrow {IB}  = k.\overrightarrow {IA}  \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {1 - a = k\left( { - 1 - a} \right)}\\
  {4 - b = k\left( {3 - b} \right)}\\
  {2 = k.1}
  \end{array}} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a =  - 3}\\
  {b = 2}\\
  {k = 2}
  \end{array}} \right. \Rightarrow \overrightarrow {IB}  = 2\overrightarrow {IA} 
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2681

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON