YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ \(\overrightarrow a = \left( {2; - 1;2} \right),\overrightarrow b = \left( {3;0;1} \right),\overrightarrow c = \left( { - 4;1; - 1} \right)\). Tìm tọa độ \(\overrightarrow m = 3\overrightarrow a - 2\overrightarrow b + \overrightarrow c.\)

  • A.  \(\overrightarrow m = \left( { - 4;2;3} \right)\)
  • B.  \(\overrightarrow m = \left( { - 4;-2;3} \right)\)
  • C.  \(\overrightarrow m = \left( { - 4;-2;-3} \right)\)
  • D.  \(\overrightarrow m = \left( { - 4;2;-3} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  \vec m = (3.2 - 2.3 - 4;3.\left( { - 1} \right) - 2.0 + 1\\
  ;3.2 - 2.1 - 1) = \left( { - 4; - 2;3} \right)
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2680

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON