YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho \(A\left( {1;2;0} \right);B\left( {3; - 1;1} \right)\). Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và bán kính AB.

  • A.  \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {z^2} = 14\)
  • B. \({\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} + {z^2} = 14\)
  • C.  \({\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {z^2} = 14\)
  • D.  \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} + {z^2} = 14\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mặt cầu tâm A(1;2;0) và bán kính 

  \(R = \sqrt {{{\left( {3 - 1} \right)}^2} + {{\left( { - 1 - 2} \right)}^2} + 1} = \sqrt {14}\)

  Có phương trình là:

  \({\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {z^2} = 14\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Phương pháp tọa độ trong không gian

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON