YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong Access, muốn xem lại trang dữ liệu trước khi in, ta thực hiện : 

  • A. File \(\rightarrow\) Print Preview  
  • B. View \(\rightarrow\) Print Preview  
  • C. Windows \(\rightarrow\) Print Preview
  • D. Tools \(\rightarrow\) Print Preview

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  File → Print Preview  

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2708

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON