YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong Access, muốn xem lại trang dữ liệu trước khi in, ta thực hiện : 

  • A. File \(\rightarrow\) Print Preview  
  • B. View \(\rightarrow\) Print Preview  
  • C. Windows \(\rightarrow\) Print Preview
  • D. Tools \(\rightarrow\) Print Preview

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  File → Print Preview  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2708

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF