YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây? 

  • A. Chọn Insert \(\rightarrow\) Delete Record rồi chọn Yes.
  • B. Nháy  trên thanh công cụ rồi chọn Yes.
  • C. Nháy  trên thanh công cụ rồi chọn Yes.
  • D. Cả A và B đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2699

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF