AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây? 

  • A. Chọn Insert \(\rightarrow\) Delete Record rồi chọn Yes.
  • B. Nháy  trên thanh công cụ rồi chọn Yes.
  • C. Nháy  trên thanh công cụ rồi chọn Yes.
  • D. Cả A và B đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>