YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

  • A. Biểu tượng 
  • B. Biểu tượng 
  • C. Biểu tượng 
  • D. Biểu tượng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2703

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF