YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cập nhật dữ liệu là:

  • A. Thay đổi dữ liệu trong các bảng.
  • B. Thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.
  • C. Thay đổi cấu trúc của bảng.
  • D. Thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong bảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 2694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON