YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cập nhật dữ liệu là:

  • A. Thay đổi dữ liệu trong các bảng.
  • B. Thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.
  • C. Thay đổi cấu trúc của bảng.
  • D. Thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong bảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON