YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: 

  • A. Insert \(\rightarrow\) New Record
  • B. Nháy nút 
  • C. Nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.
  • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2697

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA