AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chế độ nào cho phép thực hiện cập nhật dữ liệu trên bảng một cách đơn giản?

  • A. Chế độ hiển thị trang dữ liệu.
  • B. Chế độ biểu mẫu.
  • C. Chế độ thiết kế.
  • D. Một đáp án khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>