AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các thao tác sau:

  (1) Nháy nút 

  (2) Nháy nút 

  (3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu 

  Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

  • A. (2) \(\rightarrow\) (3) \(\rightarrow\) (1)
  • B. (3) \(\rightarrow\) (2) \(\rightarrow\) (1)
  • C. (1) \(\rightarrow\) (2) \(\rightarrow\) (3)
  • D. (1) \(\rightarrow\) (3) \(\rightarrow\) (2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>