YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?

  • A. Có thể thêm bản ghi vào giữa các bản ghi đã có trong bảng.
  • B. Có thể sử dụng phím Tab để di chuyển giữa các ô trong bảng ở chế độ trang dữ liệu.
  • C. Tên trường có thể chứa các kí tự số và không thể dài hơn 64 kí tự.
  • D. Bản ghi đã bị xóa thì không thể khôi phục lại được.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA