YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn xóa một bản ghi đã được chọn, ta bấm phím:

  • A. Enter
  • B. Space
  • C. Tab
  • D. Delete

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn xóa một bản ghi đã được chọn, ta bấm phím: Delete

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2700

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF