YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng,  thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

  • A. Record/Sort/Sort Descending
  • B. Insert/New Record
  • C. Edit/ Sort Ascending
  • D. Record/Sort/Sort Ascending

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Record/Sort/Sort Ascending

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF