YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng,  thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

  • A. Record/Sort/Sort Descending
  • B. Insert/New Record
  • C. Edit/ Sort Ascending
  • D. Record/Sort/Sort Ascending

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Record/Sort/Sort Ascending

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2704

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON