YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó tăng dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

  • A. Biểu tượng 
  • B. Biểu tượng 
  • C. Biểu tượng 
  • D. Biểu tượng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó tăng dần ta chọn biểu tượng  

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2702

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON