YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tinh thể protein độc có dạng hình thù: 

  • A. Lập phương hoặc quả trám.     
  • B. Lập phương hoặc quả lê.
  • C. Bình phương hoặc hình quả trám.     
  • D. Bình phương hoặc qủa lê.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON