• Câu hỏi:

  Khi chúng ta sử dụng chế phẩm vi khuẩn trừ sâu thì: 

  • A. Sâu bị bệnh rồi chết.      
  • B. Sâu bị ngộ độc rồi chết.
  • C. Sâu bị ngộ độc protein rồi chết.         
  • D. Sâu bị ngộ độc protein độc rồi chết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC