• Câu hỏi:

  Thuốc chế phẩm sinh học diệt trừ sâu hại cây trồng bảo vệ thực vật có phổ độc: 

  • A. Rộng.       
  • B. Hẹp.      
  • C. Nhẹ.                           
  • D. Mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

 

 

CÂU HỎI KHÁC