YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào sau đây hạn chế sự phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng trên đồng ruộng: 

  • A. Xử lý hạt giống             
  • B. Cày, bừa, ngâm đất, phơi đất, phát quang.
  • C. Chọn cây trồng chống chịu được sâu, bệnh.      
  • D. Tất cả đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON