YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dùng thuốc hoá học cho thêm ít đường và cho vào chén để bắt ruồi đó là biện p phòng trừ nào sau đây: 

  • A. Biện pháp kỹ thuật. 
  • B. Biện pháp hoá học. 
  • C. Biện pháp sinh học.   
  • D. Biện pháp cơ giới, vật lý.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON