YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi thuốc hoá học BVTV thâm nhập vào cơ thể người gây ngộ độc cho người đó thì  chúng ta cần phải làm: 

  • A. Đưa người đó đến cơ quan y tế gần nhất và mang kèm lọ thuốc hoá học bảo vệ thực vật.
  • B. Để ở nhà và theo dõi cẩn thận.
  • C. Gọi người thân của họ. 
  • D. Đưa  người đó đến cơ quan y tế gần nhất và mang kèm lọ thuốc hoá học bảo vệ thực vật có nhãn thuốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON