YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen aa chiếm 0,1, còn lại kiểu gen AA và Aa. Sau 5 thế hệ tự phối bắt buộc, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể còn lại là 0,01875. Tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể ban đầu là 

  • A. 0,3 AA : 0,6 Aa : 0,1 aa
  • B. 0,6 AA : 0,3 Aa : 0,1 aa
  • C. 0,0375 AA : 0,8625 Aa : 0,1 aa 
  • D. 0,8625 AA : 0,0375 Aa : 0,1 aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  P0 = (0,9 – x)AA : x Aa : 0,1aa = 1

  Sau 5 thế hệ tự phối, tần số kiểu gen dị hợp \( Aa = x \times {\left( {\frac{1}{2}} \right)^5} \) = 0,01875 → x = 0,6

  → P0 = 0,3

  AA : 0,6Aa : 0,1aa

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124778

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF