YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở 1 loài thực vật lưỡng bội sinh sản bằng tự thụ phấn, alen A quy định quả tròn, a quy định quả bầu dục. Thế hệ xuất phát của 1 quần thể có 100% cây quả tròn. Ở thế hệ F3 tỉ lệ kiểu hình là 13 tròn : 7 bầu dục. Ở thế hệ xuất phát, trong số các cây quả tròn thì cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là 

  • A. 20%
  • B. 10%
  • C. 25%  
  • D. 35%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thế hệ xuất phát: (1 – x) AA : x Aa

  Ở F3: Tỉ lệ cây có quả bầu dục aa = \( aa = \frac{x}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^3}} \right] = \frac{7}{{20}} \to x = 0.8 \)

  → Tỉ lệ cây quả tròn đồng hợp ở thế hệ xuất phát là 0,2 = 20%.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124776

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON