• Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây về quần thể là không đúng?

  • A. Quần thể có thánh phần kiểu gen đặc trưng và ổn định
  • B. Quần thể là một cộng đồng lịch sử phát triển chung
  • C. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể
  • D. Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC