YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào dưới đây về quần thể là không đúng?

  • A. Quần thể có thánh phần kiểu gen đặc trưng và ổn định
  • B. Quần thể là một cộng đồng lịch sử phát triển chung
  • C. Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể
  • D. Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quần thể là một tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm xác định và có khả năng sinh ra con cái để duy trì nòi giống.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 809

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON