ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là d AA: h Aa: r aa (với d + h + r = 1). Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q \(\geq\) 0 ; p + q = 1). Ta có:

  • A. p = d +h/2 ; q = r + h/2
  • B. p = r + h/2; q = d + h/2
  • C. p = h +d/2; q = r + d/2
  • D. p = d + h/2; q = h + d/2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  p = d +h/2 ; q = r + h/2 là công thức tính thành phần kiểu gen trong quần thể.

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 823

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1