YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giả sử ở một quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen là d AA: h Aa: r aa (với d + h + r = 1). Gọi p, q lần lượt là tần số của alen A, a (p, q \(\geq\) 0 ; p + q = 1). Ta có:

  • A. p = d +h/2 ; q = r + h/2
  • B. p = r + h/2; q = d + h/2
  • C. p = h +d/2; q = r + d/2
  • D. p = d + h/2; q = h + d/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  p = d +h/2 ; q = r + h/2 là công thức tính thành phần kiểu gen trong quần thể.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 823

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF