YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

  • A. Vốn gen của quần thể
  • B. Tính trạng của quần thể
  • C. Kiểu hình của quần thể
  • D. Thành phần kiểu gen của quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên vốn gen của quần thể.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 811

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON