AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

  • A. Vốn gen của quần thể
  • B. Tính trạng của quần thể
  • C. Kiểu hình của quần thể
  • D. Thành phần kiểu gen của quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên vốn gen của quần thể.

  ⇒ Đáp án: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA