AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là

  • A. 0,3 ; 0,7
  • B. 0,8 ; 0,2
  • C. 0,7 ; 0,3
  • D. 0,2 ; 0,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tần số tương đối của alen A: \( 0.04 + \frac{{0.32}}{2} = 0.2 \)

  Tần số tương đối của alen a: \( 1 - 0.2 = 0.8 \)

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA