YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là

  • A. 0,3 ; 0,7
  • B. 0,8 ; 0,2
  • C. 0,7 ; 0,3
  • D. 0,2 ; 0,8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tần số tương đối của alen A: \( 0.04 + \frac{{0.32}}{2} = 0.2 \)

  Tần số tương đối của alen a: \( 1 - 0.2 = 0.8 \)

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF