YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một quần thể chuột khởi đầu có số lượng 3000 con, trong đó chuột lông xám đồng hợp là 2100 con, chuột lông xám dị hợp là 300 con, chuột lông trắng là 600 con. Biết màu lông do 1 gen gồm 2 alen (A và a) quy định. Tần số tương đối của mỗi alen trong quần thể trên là: 

  • A. A = 0,7 ; a = 0,3
  • B. A = 0,6 ; a = 0,4
  • C. A = 0,75 ; a = 0,25 
  • D. A = 0,8 ; a = 0,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  pA = \( \frac{{2100 \times 2 + 300}}{{3000}} \times 2 = 0,75 \to {q_a} = 0,25 \)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON