ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một quần thể có thành phần KG: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa của quần thể ở thế hệ sau khi tự phối là

  • A. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa
  • B. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa
  • C. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa
  • D. 0,6AA: 0,4Aa
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quần thể tự phối ta có:

  \(\begin{array}{l} AA = d + \frac{h}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right]\\ aa = r + \frac{h}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right]\\ Aa = {\left( {\frac{1}{2}} \right)^n} \end{array} \)

  ⇒ Đáp án: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 836

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1