AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể có thành phần KG: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa của quần thể ở thế hệ sau khi tự phối là

  • A. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa
  • B. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa
  • C. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa
  • D. 0,6AA: 0,4Aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quần thể tự phối ta có:

  \(\begin{array}{l} AA = d + \frac{h}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right]\\ aa = r + \frac{h}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right]\\ Aa = {\left( {\frac{1}{2}} \right)^n} \end{array} \)

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>