YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một quần thể có thành phần KG: 0,6AA + 0,4Aa = 1. Tỉ lệ cá thể có kiểu gen aa của quần thể ở thế hệ sau khi tự phối là

  • A. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa
  • B. 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa
  • C. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa
  • D. 0,6AA: 0,4Aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quần thể tự phối ta có:

  \(\begin{array}{l} AA = d + \frac{h}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right]\\ aa = r + \frac{h}{2}\left[ {1 - {{\left( {\frac{1}{2}} \right)}^n}} \right]\\ Aa = {\left( {\frac{1}{2}} \right)^n} \end{array} \)

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 836

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON