YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The word “fact” in line 4 refers to …………………… .

  • A. why people do not get immune from colds
  • B. how scientists were unsuccessful in capturing the cold virus
  • C. the method of capturing cold germs to study
  • D. how our bodies develop immunities as we grow older

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16918

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON