• Câu hỏi:

  Some people say that Sue is unfriendly, but she is always very nice ……… me.

  • A. at
  • B. of
  • C. on
  • D. to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC