• Câu hỏi:

  Much people agree that we should protect the environment.

  • A. much
  • B. agree that 
  • C. protect
  • D. environment

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  much ---> many

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC