YOMEDIA
 • Chọn từ/ cụm từ thích hợp nhất (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau, từ câu 6 đến câu 30

  Câu hỏi:

  - “……………”                                 

  - “I’m fine. Thanks.”

   

  • A. How do you do?
  • B. How are you?
  • C. How old are you?
  • D. How far is it?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 16854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA