AMBIENT
 • Xác định từ hoặc cụm từ có gạch dưới (ứng với A hoặc B, C, D), cần phải sửa, để câu trở thành chính xác, từ câu 31 đến câu 35

  Câu hỏi:

  People may be used wind power to serve their life in the future.

  • A. People
  • B. may be used
  • C. to server
  • D. in the future

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  may be used ----> may use

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>