AMBIENT
 • Câu hỏi:

  By growing germs in the laboratory, the scientists discovered that ………………… .

  • A. there is a complete cure for colds
  • B. colds are caused by germs and viruses
  • C. there are many different types of viruses that cause colds
  • D. there is a way of developing immunity against colds

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>