• Câu hỏi:

  His parents advised him to studying hard for his exams.

  • A. parents
  • B. him
  • C. studying
  • D. his exams

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  studying ---> study

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC