AMBIENT
 • Chọn câu, mệnh đề, cụm từ (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau, từ câu 48 đến câu 50

  Câu hỏi:

  ……………………… you take a map.

  • A. You’ll get lost when
  • B. You won’t get lost if
  • C. You would have got lost although
  • D. You would get lost as

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>