• Câu hỏi:

  The man ………………………… on the plane talked all the time.

  • A. who I am sitting next
  • B. that I was sitting next to him
  • C. that I was sitting next to
  • D. who I was sitting next him

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC