AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Basketball has become increasingly popular from 1891.

  • A. basketball
  • B. become
  • C. increasingly
  • D. from

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  from ---> since

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>