AMBIENT
 • Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) sao cho không thay đổi nghĩa so với câu ban đầu, từ câu 46 đến câu 47

   

  Câu hỏi:

  “I am going to Paris next week,” said Jim.

  • A. Jim invited me to Paris with him the following week.
  • B. Jim said that he was going to Paris the following week.
  • C. Jim told me to go to Paris next week.
  • D. I am going to Paris next week with Jim.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>