YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  The phrase “a handful” in paragraph 3 is probably descriptive of a child who is _____.

  • A. difficult to control
  • B. reluctant to explore
  • C. inclined to disagree
  • D. impossible to understand

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>