AMBIENT
 • Câu hỏi:

  "Would you like to go to the show with me?" Anna said to Bella.

  • A. Anna reminded Bella to go to the show with her.
  • B. Anna persuaded Bella to go to the show with her.
  • C. Anna encouraged Bella to go to the show with her.
  • D. Anna invited Bella to go to the show with her.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>