AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It it believed that modern farming methods have greatly improved farmers’ lives.

  • A. Farmers are believed to have enjoyed a much better life thanks to modern farming methods.
  • B. Modern farming methods were believed to have greatly improved farmers’ lives.
  • C. Modern farming methods are believed to have had negative effects on farmers’ lives.
  • D. People believe that there is little improvement in farmers’ lives thanks to modern farming methods.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>