AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  Mary left home to start an independent life. She realised how much her family meant to her.

  • A. Only when Mary realised how much her family meant to her did she leave home to start an independent life.
  • B. To realise how much her family meant to her, Mary decided to leave home to start an independent life.
  • C. Not until Mary had left home to start an independent life did she realise how much her family meant to her.
  • D. Mary left home to start an independent life with a view to realising how much her family meant to her.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA