AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to paragraph 4, which of the following is one of the roles played by Muskoka at the Mulberry Bush?

  • A. Minimising the number of words mispronounced by its students
  • B. Helping its students to reduce their fear of making mistakes
  • C. Relieving its teaching staff of unnecessary workload
  • D. Encouraging a more proactive approach to teaching literacy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>