AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the passage, which of the following is TRUE about a letter of application?

  • A. It should express the applicant’s dissatisfaction with his/her former employer.
  • B. It should refer to the applicant’s reasons for leaving his/her previous job.
  • C. It should be written very briefly, but in a formal style.
  • D. It should expand upon the information contained in the applicant’s résumé.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>