AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Only after she _______ from a severe illness did she realise the importance of the good.

  • A. would recover
  • B. has recovered
  • C. had recovered
  • D. was recovering

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>