RANDOM
 • Câu hỏi:

  According to paragraph4, in a job interview, the applicant should be ready to _________.

  • A. accept any salary offered
  • B. negotiate working conditions
  • C. mention their expected salary range
  • D. talk about the company’s budget

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA