YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  According to paragraph 1, in a letter of application, the applicant tries to __________.

  • A. persuade the employer to grant him/her an interview
  • B. get further information about the company
  • C. advertise a product to attract more customers
  • D. present what he/she wants from the job

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA